in ,

De EU legt een straftarief tot 38% op aan Chinese EV-auto's - een schot in de knie?

Elke Chinese fabrikant van elektrische auto's is onderworpen aan verschillende percentages straftarieven. Het is interessant dat de reacties van Europese producenten vooral tegen deze maatregel zijn.

EU ze deed het! Voor elektrische auto's vanaf Van China zal in de toekomst geldig zijn tot 38,1% boeterechten. Het exacte percentage varieert echter van fabrikant tot fabrikant. Deze straftarieven zullen van kracht worden 4 juli 2024.

Volgens de gegevens Frankfurter Allgemeine Zeitung in Reuters waarop het minimumboetetarief van toepassing is BYD (17,4 procent), 20 procent voor Geely en 38,1 procent voor SAIC, dat staatseigendom is. De drie bedrijven maken deel uit van een steekproef van bedrijven die de EU vanaf najaar 2023 onderzoekt op subsidies die de concurrentie verstoren. Dat zullen ze echter wel doen hogere plichten gelden ook voor producenten die niet tot de drie genoemde behoren. Voor bedrijven die dat wel zijn deelgenomen aan het EU-onderzoek, geldig zal zijn 21% boete, voor niet-deelnemende bedrijven pa 38,1 procent. Volgens het document van de Europese Commissie er zullen deze kosten zijn toegevoegd aan de bestaande uniforme invoerrechten van 10%. Hierdoor worden de kosten verhoogd 48,1 procent.

Het BYD-concern, dat maar liefst zeven van dergelijke schepen gaat bouwen om zijn auto's vanuit China over de hele wereld te vervoeren, krijgt het laagste straftarief.

V naar het EU-onderzoeksdocument de getroffen bedrijven worden gedetailleerd vermeld. Boetetarieven ingevoerd in overeenstemming met dit document precies overeenkomen met de subsidies, die het betreffende bedrijf zou ontvangen. In het document worden ook de bedrijven vermeld die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

BezorgdheidStraf. douaneTotaal. douane
BYD17,4%27,4%
Geely20,0%30,0%
SAIC38,1%48,1%
Deelnemende bedrijven zijn onder meer Aiways, BMW Brilliance Automotive, Chery, Dongfeng incl. Voyah, FAW, Grote Muur, Leapmotor, Nio, Xpeng21,0%31,0%
Anderen – niet-deelnemende bedrijven38,1%48,1%

Tesla het wordt niet expliciet vermeld in het document, maar het zal wel zo zijn volgens berichten in de media Amerikaanse fabrikant van auto's die produceren in Shanghai, aanvankelijk betaald 21% belasting, maar kan een lager recht aanvragen. Ali wordt ook getroffen Volvo Kot Een dochteronderneming van Geely (het EX30-model is gemaakt in China), dit blijkt niet direct uit de documenten. Hetzelfde geldt voor de procedure voor het bedrijf Smart, een joint venture Mercedes en Geely. Ook is het ons niet duidelijk hoe ze bijvoorbeeld zullen handelen Cupra/VW of Dacia, die in China voor Europa worden geproduceerd. Kwantitatief gezien zijn de belangrijkste westerse merken en groepen die in China voor de wereldmarkt produceren Tzij (Model 3 en Y), Dacia (Lente) en BMW (BMW iX3, Mini Cooper, Mini Aceman).

Het staatsbedrijf SAIC zal echter straftarieven van 38,1% moeten accepteren

Er wordt verwacht dat er strafheffingen van kracht zullen worden 4 juli; dan worden ze in eerste instantie tijdelijk in rekening gebracht vorm van borgtocht. Ze worden pas definitief ingevoerd nadat hij dit heeft bevestigd Europese wereld (dwz overheden). Dit alles zal alleen gebeuren als EU en China zij zullen tijdens de onderhandelingen geen overeenstemming bereiken. De Chinese regering bekritiseerde de maatregel als protectionisme, die de internationale handelsregels schendt, Daarmee schaadt de EU zichzelf. Afgelopen dinsdag maakte ze bekend niet inactief te zijn en haar belangen te behartigen. Duitse auto-industrie heeft bij voorbaat al kritiek geuit op de tariefverhoging. China is een van de grootste markten voor groepen VW, BMW en Mercedes. Als China in ruil voor EU-tarieven heeft zijn tarieven verhoogd, het zou bedrijven schaden.

Woordvoerder het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Lin Jian tegenmaatregelen aangekondigd voor “sterke bescherming”rechten van Chinese producenten en voegde daar aan toe Het verhogen van tarieven is in strijd met de beginselen van een markteconomie. (Wat, gezien het communistische bewind in het land, nogal ongebruikelijk klinkt...) "Wij roepen de EU op haar belofte na te komen om de vrije handel te steunen, zich te verzetten tegen protectionisme en samen te werken met China om de algehele bilaterale economische en handelssamenwerking te beschermen.' zei Jian. Jochen Tuting, regisseur Chery Europe GmbH in Raunheim, zei in zijn openingstoespraak: “Chery Europe betreurt het besluit van de Europese Commissie en blijft hopen op eerlijke concurrentie. De belangrijkste taak is nu om de details van de geplande implementatie te verduidelijken, vooral wat betreft het technische onderscheid tussen geïmporteerde en lokaal geproduceerde voertuigen. De benodigde informatie is nog niet beschikbaar."

Italiaanse minister Adolf Urso (die ook de Alfa Romeo Milano Junior maakte) was tevreden en schreef: “Dit is een maatregel die wij verwelkomen en aansluit bij de visie van onze overheid."

Aan de andere kant is het dat wel BMW tegen, aangezien hij voorzitter van het bestuur is Oliver Zipse zei dat het pad dat hij nam Brussel'niet correct", en vreest het risico van tegenmaatregelen. "Dit besluit over extra invoerrechten is de verkeerde weg. De Europese Commissie schaadt Europese bedrijven en Europese belangen. Protectionisme dreigt een spiraal op gang te brengen: tarieven leiden tot meer tarieven, isolatie in plaats van samenwerking. De BMW Group gelooft niet dat protectionistische maatregelen zoals de introductie van importtarieven bijdragen aan succesvolle concurrentie op internationale markten. Vrijhandel blijft het leidende principe van de BMW Group. Ons bedrijf zet zich hiervoor in."

Ook de Europese brancheorganisatie ACEA, die combineert 37 automerken, niet onder de indruk. "De ACEA heeft consequent betoogd dat vrije en eerlijke handel essentieel is voor het creëren van een mondiaal concurrerende Europese auto-industrie, en dat gezonde concurrentie innovatie en consumentenkeuze stimuleert. Vrije en eerlijke handel betekent het creëren van een gelijk speelveld voor alle concurrenten, maar het is slechts één belangrijk stukje van de puzzel van het mondiale concurrentievermogen. Bovenal heeft de Europese autosector een solide industriële strategie voor elektrische mobiliteit nodig om mondiaal concurrerend te kunnen zijn. Dit betekent het garanderen van toegang tot belangrijke materialen en energie tegen betaalbare prijzen, een samenhangend regelgevingskader, voldoende infrastructuur voor het opladen en leveren van waterstof, marktprikkels en nog veel meer. Het onderzoek zal enkele maanden duren totdat de Commissie besluit of zij definitieve antisubsidiemaatregelen zal voorstellen. Vervolgens stemmen de lidstaten over dit voorstel."

Bij BMW zijn ze tegen de invoering van deze strafheffingen – en ze zijn hier niet de enigen – omdat ze denken dat ze een zeer slechte impact zullen hebben en tot tegenmaatregelen zullen leiden.

Ook Duitse vereniging van de auto-industrie wijst strafplichten af: “De aankondiging van de EU dat zij vanaf begin juli tijdelijk hoge aanvullende tarieven tot 38,1 procent op e-auto's uit China zal opleggen, is weer een stap verwijderd van mondiale samenwerking. Deze actie vergroot het risico op een mondiaal handelsconflict nog verder. Het is ook een feit dat compenserende heffingen op uit China geïmporteerde e-auto’s niet geschikt zijn om de concurrentiekracht van de Europese auto-industrie te versterken. De Duitse auto-industrie zet zich in voor vrije en eerlijke handel. In principe beperkt elke protectionistische maatregel, inclusief aanvullende tarieven en ongerechtvaardigde marktverstorende subsidies, de vrije handel en creëert het risico op handelsconflicten die uiteindelijk schadelijk zijn voor alle partijen. De potentiële schade die door de nu aangekondigde maatregelen zou kunnen worden veroorzaakt, kan groter zijn dan de potentiële voordelen voor de Europese – en vooral de Duitse – auto-industrie."

Lars Stevenson, directeur van de Duitse aanbieder van elektrische auto's Elaris AG, wijst erop grote uitdagingen voor de Europese auto-industrie en bekritiseert de onvoorspelbaarheid van deze behandeling vanuit het oogpunt van economisch beleid. "De beslissing is vanuit het oogpunt van economisch beleid erg moeilijk, omdat de Chinese kant nu ook zal reageren met nieuwe importregels voor Europese auto's. Dit maakt het voor ons niet eenvoudiger om zaken te doen in een van de grootste markten ter wereld. De Chinese e-mobiliteitsmarkt groeit snel – en daarom is het besluit moeilijk te begrijpen. Het zou beter zijn om de binnenlandse markt te versterken dan te proberen Chinese fabrikanten te ‘straffen’. China begon al in 2015 met het voorbereiden en plannen van de transitie van verbrandingsmotoren naar e-mobiliteit. Een dergelijk grootschalig proces naar nieuwe voortstuwings- en toevoersystemen kan niet alleen door de economie worden georganiseerd, zoals in dit geval. Er is geen betrouwbaarheid voor langetermijninvesteringen, omdat er voortdurend nieuwe subsidies worden geïntroduceerd en vervolgens weer worden ingetrokken. Dit is een echt probleem.”

Natuurlijk zullen de Chinezen niet werkeloos toekijken. Anders hopen ze op een redelijk akkoord, maar zijn ze ook bereid passende tegenmaatregelen te nemen.

Op dit moment zijn ze dat maatregelen alleen aangekondigd, maar ze zijn nog niet definitief, aangezien het nu begint dialoog tussen de Europese Commissie en Chinese producenten en autoriteiten, om onderdrukking te voorkomen. Indien er tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt, zal deze actie worden gestart 2 november, maar het zal met terugwerkende kracht vanaf 4 juli van toepassing zijn. Wat de mogelijke tegenmaatregelen betreft: dat is het geval Chinese Kamer van Koophandel waarschuwde onlangs daarvoor China kan introduceren 25% douanerechten op geïmporteerde voertuigen met grote verbrandingsmotoren. Dit zou de Duitse fabrikanten hard treffen. In de tussentijd was er berichtgeving door het bureau Reuters, waaronder China zou kunnen reageren met invoerrechten sterke drank uit de EU.

EU zij deed dat nadat zij de Amerikaanse regering open het verhoogde tarieven op Chinese elektrische auto's. Zij werden ook als reden genoemd staatssubsidies. In Duitsland elektrische auto's van Chinese merken vertegenwoordigen nog steeds alleen een klein deel van de totale markt. Hoe het ook is MG onlangs geworden het eerste Chinese merk, die gerangschikt onder tien grootste leveranciers van BEV elektrische voertuigen in Duitsland. BYD is tot nu toe alleen verkocht kleine hoeveelheden, maar is van plan dat te doen eigen fabriek in Hongarije. Er doken onlangs geruchten op dat dit wel het geval zou zijn Volvo productie van elektrische auto's uit Chinezen verhuisden naar België. Een woordvoerder van het bedrijf vertelde ons echter dat dit niet meteen mogelijk zal zijn. Allereerst de fabriek in Gent herschikken voor het model EX30, maar ze zouden ook nodig zijn andere batterijen. Daarnaast zouden ook leveranciers in de buurt van de fabrieken moeten verhuizen. Ten tweede, zei hij, moet men rekening houden met het feit dat Volvo verkoop van voertuigen ook in China. Volvo wil echter vanaf 2025 alsnog de EX30 in Gent bouwen.

Betrokken merken

Impact op de markt en vooral op prijzen van voertuigen, geproduceerd in China en verkocht in Europa, is nog steeds moeilijk te beoordelen. De eerste prijsstijgingen zouden door het bovenstaande kunnen worden veroorzaakt van genoemde terugwerkende kracht op 4 juli en zou van invloed kunnen zijn op meer merken zoals BYD, MG, Lotus, poolster, Smart, Volvo (voor modellen gemaakt in China, zoals de EX30) en zichzelf Tesla, dat de Model 3 in China produceert en waarvoor – zoals de Commissie uitlegt – “op basis van een gerechtvaardigd verzoek tijdelijk van rechten lijkt te zijn vrijgesteld; daarom zal het individuele recht in de laatste fase worden berekend". Laten we modellen zoals Dacia Spring ali BMW iX3, die in China worden vervaardigd voor de Europese markt.

Samenvatting

Sancties voor elektrische auto’s uit andere landen zullen dat er alleen maar meer zijn voertuigen werden duurder voor kopers. Meer, de Duitse auto-industrie verzet zich hiertegen – wil niet beschermd worden. Over het algemeen lijkt het EU-initiatief op protectionisme. Het is in het belang van de elektromobiliteit om te hopen dat de partijen bij het geschil dat ook zullen doen overeengekomen in China en Europa.     

Voeg een antwoord toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. * Duidt verplichte velden aan

Abarth Offshore: 230 pk krachtige boot met de uitstraling van een auto

McLaren presenteerde de krachtigste e-bike ter wereld